Brytningstid

Av Charlotte Sirc

Utgivningsmånad: 2023-10-17

BLAND HERRSKAP OCH TJÄNSTEFOLK LURAR HEMLIGHETER …

Årets balsäsong står för dörren men den artonåriga Henrietta von Weidenhof är inte intresserad av att gifta sig. Helst av allt vill hon studera vidare i Uppsala. För att stilla Henriettas bildningshunger
anställs kammarjungfrun Lina, en jämnårig bokhandlardotter från Småland. Flickorna läser romaner tillsammans och kommer varandra nära, samtidigt som Henrietta märker att Lina bär på något
som smärtar henne djupt.
     Medan vänskapen spirar träder den välbärgade friherren Albert Riddersparre fram som en ytterst lämplig blivande man och Henrietta börjar överväga äktenskap. Men ett oväntat möte med
den charmerande litteratören Gustaf Byrén ställer allt på ända och med honom möter hon Stockholms kulturella elit.
     Med Lina som förkläde beger sig Henrietta ut i ett myllrande, växande Stockholm och en ny värld öppnas för henne. Samtidigt gäckar Linas förflutna och Henrietta inser att Lina bär på en hemlighet
som kan bli ett hot mot hennes egen lycka och välgång …

Brytningstid är första delen i serien om familjen von Weidenhof som utspelar sig i 1880-talets Stockholm.

***

CHARLOTTE SIRC har ett mångårigt förflutet som flygvärdinna och som gymnasielärare i svenska och engelska och har en magisterexamen i engelsk litteratur. Idag driver hon textbyrån Versalis AB som frilansande redaktör och översättare. Hon har ansvarat för antologiprojektet När mammor dör (2020) och varit medförfattare till uppväxtskildringen Han köpte min tystnad (2022).

Brytningstid är hennes skönlitterära debut.
+ Läs mer