Sanna berättelser om vägen ut ur prostitution

Av Anna Sander & Josephine Appelqvist

Utgivningsmånad: 2024-01-25

I den här boken får vi möta arton kvinnor som har varit i prostitution – och tagit sig ur den. Vi får en inblick i hur och varför de kom att bli en del av sexhandeln i Sverige, hur de hamnade på en gata, i en lägenhet eller i en sunkig källare och sålde sina kroppar. Men vi får också läsa om deras väg ut ur helvetet – och in i ett fungerande vardagsliv.

Det är också en berättelse om två eldsjälar som har dedikerat sina liv åt att åstadkomma en förändring för dessa kvinnor genom verksamheten Talita.

Talita hjälper kvinnor i prostitution att återgå till ”ett värdigt liv”. Detta genom möjlighet till skyddat boende, stöd och rehabilitering.

***
ANNA SANDER är grundare av Talita. Hon är legitimerad apotekare och har arbetat med kompetensutveckling och utbildningsverksamhet på Apoteksakademin. Hon har även en kandidatexamen i psykoterapi med inriktning på trauma.

JOSEPHINE APPELQVIST är grundare av Talita. Hon är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har tidigare erfarenhet av arbete mot barnsexhandel på ECPAT Sverige. Hon har även en kandidatexamen i psykoterapi med inriktning på trauma.

 
+ Läs mer