Matt Gutman

HarperCollins Nordic

Matt Gutman
MATT GUTMAN är journalist och jobbar som korrespondent för amerikanska ABC News. Han har rapporterat om nyhetshändelser i mer än 40 länder världen över från terrorattackerna i europeiska storstäder till konflikterna i Mellanöstern.

Böcker av Matt Gutman