Kelsey Miller

HarperCollins Nordic

Kelsey Miller
Kelsey Miller är journalist, författare och populärkulturexpert och har en examen i tv- och filmvetenskap från Boston University. Hon började arbeta i filmindustrin, innan hon bestämde sig för att skriva på heltid. Miller är bosatt i Brooklyn, New York.

Böcker av Kelsey Miller