Fredrik Söderholm

HarperCollins Nordic

Fredrik Söderholm

Fredrik Söderholm (f. 1991) bor och verkar på Södermalm i Stockholm som radioentreprenör, skådespelare och skribent. 2020 grundade han det ofiltrerade morgonradioprogrammet Gott Snack som har fått stor uppmärksamhet.


Böcker av Fredrik Söderholm