Emma Seppälä

HarperCollins Nordic

Emma Seppälä

Emma Seppälä är forskare och forskningsansvarig på Center for Compassion and Altruism Research and Education vid Stanford universitet i USA, där hon främst arbetar med så kallad lyckoforskning. Hon har bland annat en examen i komparativ litteratur från Yale och en PhD i psykologi från Stanford.
Seppälä skriver bland annat för Harvard Business Review, Psychology Today och Scientific American Mind.

Böcker av Emma Seppälä