Personuppgifter

HarperCollins Nordic AB: Integritetsmeddelande

 

 Vi på HarperCollins Nordic AB (”företaget”) respekterar din oro över integritetsfrågor.  Detta integritetsmeddelande (”meddelandet”) gäller för personuppgifter insamlade av företaget genom webbplatser, bloggar/artiklar, forskning/undersökningar/utlottningar, prenumerationsregistreringar, sociala medier (gemensamt kallade ”tjänster”).  ”Personuppgifter” omfattar alla uppgifter som är relaterade till dig i identifierad eller identifierbar form.

Meddelandet beskriver de typer av personuppgifter som vi samlar in om våra kunder (kunder som köper företagets produkter/prenumeranter, potentiella kunder, privatpersoner som representerar eller tidigare har representerat en företagskund, potentiella företagskunder eller privatpersoner som representerar dem, webbplats-/appanvändare), hur vi använder personuppgifterna och vilka vi delar dem med.   Vi beskriver även de åtgärder vi tar för att skydda säkerheten för personuppgifterna och hur du kan kontakta oss angående våra integritetspraxisar.  Tjänsterna är avsedda för en allmän målgrupp och inte inriktade till barn. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år.

Innehåll:

 • Hur vi samlar in information
 • Hur vi använder de uppgifter vi samlar in
 • Intressebaserad reklam
 • Information som du delar
 • Dina rättigheter och val

o   Åtkomst till, granskning, uppdatering och ändring av personuppgifter

 • Hur vi skyddar och lagrar personuppgifter
 • Dataöverföringar
 • Länkar till tredjepartswebbplatser, -appar och -tjänster
 • Uppdateringar av meddelandet
 • Kontaktsätt

Hur vi samlar in information

 

Vi samlar in personuppgifter om våra kunder (kunder som köper företagets produkter/prenumeranter, potentiella kunder, privatpersoner som representerar eller tidigare har representerat en företagskund, potentiella företagskunder eller privatpersoner som representerar dem, webbplats-/appanvändare),genom tjänsterna och allmänt tillgängliga källor (såsom sociala medie-nätverk) för att identifiera kundpreferenser och privatpersoner som kan vara effektiva mun-till-mun marknadsförare.

Vi samlar in personuppgifter för att erbjuda tjänster som du har begärt och som vi har ett legitimt intresse av att tro att de är av intresse för våra kunder, för att hantera relationen vi har med våra kunder och partner och för att utföra aktiviteter baserade på ditt godkännande.

Typerna av personuppgifter som vi samlar in omfattar:

 • Kontaktuppgifter (såsom namn, postadress, e-postadress och telefon- och/eller mobilnummer);
 • Användarnamn och lösenord när du registrerar dig genom våra tjänster;
 • Födelsedatum;
 • Ålder;
 • Kön;
 • Personnummer (enbart för kunder i Sverige och på frivillig grund);
 • Kreditkorts- och andra betalkortsuppgifter;
 • Bankuppgifter (kontonummer, elektroniska pengaöverföringsuppgifter);
 • Geolokaliseringsuppgifter (enbart vid köp);
 • Preferenser gällande böcker och mottagande av marknadsföringsmaterial;
 • Köpeuppgifter; och
 • Andra uppgifter som du kan ha försett oss med, såsom genom att ”Skicka en förfrågan” eller ”Kontakta oss”.

Ditt beslut om att använda våra tjänster och erbjuda oss dina personuppgifter tas på frivillig grund. Vi visar i våra online- och mobila formulär vilken typ av personuppgifter som krävs innan du registrerar dig för att använda våra tjänster och skickar dina personuppgifter till oss.

Våra tjänster använder cookies för att fungera effektivt.  För ytterliga information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy,https://harpercollins.se/cookies/

Hur vi använder de uppgifter vi samlar in

 

Vi kan använda uppgifterna som vi samlar in från och om dig för att:

 • Erbjuda våra produkter och tjänster;
 • Skapa och hantera onlinekonton;
 • Med ditt godkännande, skicka elektroniska kampanjmaterial, aviseringar om tillgängliga erbjudanden och elektronisk kommunikation, inklusive kommunikationer relaterad till tjänsterna eller inte, såsom via e-post eller tredjepartswebbplatser och -appar;
 • Skicka kampanjmaterial, aviseringar om erbjudanden och andra kommunikationer via e-post;
 • Informera om, och administrera deltagandet i, specialevenemang, kampanjer, program, erbjudanden, undersökningar, tävlingar och marknadsundersökningar;
 • Svara på frågor från dig och andra tredjeparter, inklusive förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter i enlighet med tillämpliga lagar.
 • Avidentifiera personuppgifter för att erbjuda tredjeparter aggregerade data som visar avidentifierad information.
 • Stödja dina personuppgifter som samlas in från dig med ytterligare uppgifter från allmänt tillgängliga källor för att identifiera kundpreferenser och privatpersoner som kan vara effektiva mun-till-mun marknadsförare;
 • Relatera din webbläsare och/eller enhet med andra webbläsare eller enheter som du använder i syfte att erbjuda relevant och lättillgänglig åtkomst till innehåll, reklam över webbplatser och enheter och andra operativa syften/affärssyften;
 • Bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (inklusive utveckla, öka, analysera och förbättra våra tjänster; hantera våra kommunikationer, utföra dataanalyser, profilering och e-handel och utföra bokförings-, revisions- och andra interna funktioner);
 • Bedöma kreditvärdighet och erbjuda kredittjänster, kräva in skulder och stödja relaterade tvister; och
 • Efterleva och förstärka tillämpliga lagkrav, relevanta branschstandarder, avtalsenliga förpliktelser och våra policyer.

Vi kan även använda dina personuppgifter på andra sätt för vilka vi kan erbjuda specifik information om vid tidpunkten för insamling och då vi får ditt samtycke, om det krävs enligt tillämplig lag.

Intressebaserad reklam

 

På våra webbplatser, i våra appar och/eller e-postmeddelanden kan vi och våra tredjepartsleverantörer, om du har gett ditt samtycke, erbjuda dig information med reklam om produkter och tjänster som är skräddarsydda efter dina personliga intressen.  Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan även samla in uppgifter för detta syfte från tredjepartswebbplatser och -appar.  Denna sektion av meddelandet erbjuder detaljerad information och en förklaring om hur du kan utöva din val.

Vi engagerar tredjepartsreklamnätverk som kan hjälpa oss att målgruppsinrikta vårt budskap till besökarna genom intressebaserad och kontextuell reklam.  Via dessa annonsnätverk kan vi spåra dina onlineaktiviteter över tid och på tredjepartswebbplatser och -appar genom att automatiskt hämta uppgifter i enlighet med de metoder som beskrivs ovan.  Nätverken använder dessa uppgifter för att visa dig reklam om våra tjänster eller andra tredjepartswebbplatser och -appar som kan skräddarsys efter dina individuella intressen.  Informationen som våra reklamnätverk kan få tillgång till om dig å våra vägnar inkluderar uppgifter om dina besök på webbplatser och appar som visar våra annonser, såsom de sidor eller annonser du ser och åtgärder du tar på/i dessa webbplatser eller appar.  Denna uppgiftsinsamling sker både på våra webbplatser, i våra appar, genom e-postmeddelanden och tredjepartswebbplatser och appar i dessa reklamnätverk.  Denna process hjälper oss också att spåra effektiviteten av våra marknadsföringsinsatser. För att få mer information om hur du kan avregistrera dig från att få intressebaserad reklam från detta reklamnätverk, besök http://www.aboutads.info/choices/ ochhttp://www.networkadvertising.org/choices/.

Information som du delar

 

Vi kan dela personuppgifter som vi samlar in med

 • Våra dotterbolag och företagspartner, som båda kan använda dina personuppgifter i enlighet med detta meddelande eller för dotterbolagets eller företagspartnerns egna syften, inklusive marknadföringssyften som du har godkänt.  En aktuell lista över våra partnerföretag finns tillgänglig på http://newscorp.com/about/our-businesses.
 • Serviceleverantörer i Sverige och andra jurisdiktioner som utför tjänster å våra vägnar.

Vi kräver att våra tjänsteleverantörer ska skydda integriteten och säkerheten av personuppgifter och garantera att personuppgifter enbart behandlas för att erbjuda tjänster å våra vägnar och i enlighet med tillämplig lag.  Tjänsteleverantörer är inte berättigade att använda eller dela några personuppgifter, förutom när det krävs för att utföra tjänster å våra vägnar eller för att följa lagliga krav.

Vi kan dela ytterliga uppgifter om dig (1) om vi måste göra det enligt lag eller en juridisk process, (2) till brottsbekämpningsmyndigheter och statliga tjänstemän, samt (3) när vi anser att det krävs eller är korrekt för att undvika fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller i anslutning med en utredning av misstänkt eller faktisk bedräglig eller olaglig verksamhet.  Vi förbehåller oss också rätten att överföra personuppgifter som vi har samlat in om dig vid en eventuell förslagen eller slutförd försäljning eller överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller av våra tillgångar (inklusive om det sker en omorganisation, upplösning eller likvidation av företaget).

Dina rättigheter och val

 

Vi erbjuder dig vissa val i anslutning till de personuppgifter som vi samlar in om dig, såsom hur du vill att vi ska kontakta dig.

För att uppdatera dina preferenser, be oss ta bort dina uppgifter från vår marknadsföringslista eller skicka en förfrågan, kontakta oss i enlighet med det som anges under sektionen Kontaktsätt nedan.

Du kan även avregistrera dig från våra marknadsföringslistor genom att klicka på länken ”Avregistrera” i något av våra e-postmeddelanden.

För att få mer information om hur man avregistrerar sig från intressebaserad reklam från reklamnätverk, besök sidorna för kundavregistrering på http://www.aboutads.info/choices/ and http://www.networkadvertising.org/choices/.

Åtkomst till, granskning, uppdatering och ändring av personuppgifter

Du kan begära att få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter.  Du har rätt till att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, begränsa behandlingen av dina personuppgifter och utöva dina rättigheter till uppgiftsportabilitet.  Om du har gett oss ditt godkännande för vår användning av dina personuppgifter har du rätten att dra tillbaka ditt godkännande när som helst och vi kommer att tillämpa dina preferenser i framtiden.  Vi kommer att besvara dina frågor eller klagomål gällande behandling av dina personuppgifter.  Om du inte blir nöjd med våra svar, har du rätt att göra ett klagomål till en översynsmyndighet.

 

Hur vi skyddar och lagrar personuppgifter

 

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska skydd utformade för att skydda de personuppgifter som vi har om dig mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, förändring, tillgång, upplysning eller användning.  Vi gör rimliga försök att garantera en säkerhetsnivå som är korrekt i enlighet med behandlingsrisken, och har i åtanke kostnader relaterade till implementering och natur av behandling av personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter för de perioder som krävs för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in och på annat sätt krävs eller tillåts av tillämplig lag, såsom i relation till våra arkiveringsskyldigheter.

Dataöverföringar

 

Tjänsten kan hostas i och hanteras från ett land utanför landet där du inledningsvis angav uppgifterna, inklusive USA:  När personuppgifter överförs till (eller nås från) ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) för vilket Europeiska kommissionen inte har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå, kommer vi att implementera lämpliga skydd för att se till att dina personuppgifter hålls säkra.  Detta kan inkludera avtal om dataöverföring, som du kan få en kopia av genom att kontakta oss såsom anges i sektionen Kontaktsätt nedan.

Dina personuppgifter kan nås av domstolar, brottsbekämpningsmyndigheter och myndigheter för nationell säkerhet i mottagarlandet, i enlighet med tillämplig lag.  När vi överför dina personuppgifter, skyddar vi de uppgifterna såsom beskrivs i meddelandet.

Länkar till tredjepartswebbplatser, -appar och -tjänster

 

För din bekvämlighet och för din information, kan våra tjänster erbjuda länkar till tredjepartswebbplatser, -appar och -tjänster  som kan drivas av företag som inte är företagspartner till HarperCollins Nordic AB.  Dessa företag kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller policyer, som vi starkt rekommenderar att du läser igenom.  Vi ansvarar inte för integritetspraxisar för någon webbplats, app eller tjänst som inte tillhör HarperCollins Nordic AB.

Uppdateringar av meddelandet

 

Integritetsmeddelandet kan uppdateras periodiskt och utan föregående information till dig, för att återspegla ändringar i våra praxisar om personuppgifter.  Vid viktiga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera ett tydligt meddelande om våra tjänster där vi indikerar längst upp i meddelandet när det uppdaterades senast.

Kontaktsätt

 

Enheten som ansvarar för insamling och behandling av personuppgifter i anslutning till tjänsten är:

HarperCollins Nordic AB

Industrigatan 4A, 100 28 Stockholm

Sverige

Om du har några frågor eller kommentarer om meddelandet eller sättet som vi eller våra tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter, om du vill utöva dina rättigheter och val eller om du vill uppdatera de uppgifter vi har om dig och dina preferenser kan du kontakta oss enligt följande:

via e-post till kundservice@harlequin.se

per telefon till 08-12 16 20 00.

Du kan även skriva till: 

HarperCollins Nordic AB

Box 49005

100 28 Stockholm

Du kan även kontakta integritetsansvarige för vår affärsenhet på privacy@harlequin.com.