Förlaget

HarperCollins Nordic är det familjära nordiska förlaget med de internationella musklerna. Vi ger ut kvalitativ lokal och internationell litteratur som lockar många. Lika stolta som vi är över vår historia, lika nyfikna är vi på det nya. Med våra över 1 100 titlar per år erbjuder vi en värld bortom vardagen.

 

Bland de författare vi ger ut under våra två imprints HarperCollins och Harlequin finner vi Karin Slaughter, Sarah Morgan, Tarryn Fisher, Robyn Carr och Joyce Carol Oates, liksom Simon Häggström, Andrée & Appelqvist, Gabriella Ullberg Westin, Mariette Lindstein, Sara H. Olsson, Marie Sammeli, Anna Sundbeck Klav med flera.